Mgr. Josef Zika

Chomutov
+420607820628 (t-mobile)
josefzika@centrum.cz

        Mgr Josef Zika, spec. pedagog a psychoterapeut,arteterapeut,regresní terapeut , absolvent psychoterapeutických výcviků a kursů: SUR, arteterapeutický, výcvik v regresní terapii, Rogersovský přístup zaměřený na člověka, transpersonální, Silva mind control, 30 let praxe s delikventní mládeží, 10 let spolupráce s Poradnou pro uprchlíky ČHV a s Centrem pro otázky migrace,PPP, lektor  zážitkových kursů  pro žáky ZŠ,kurzů osobního rozvoje studentů SŠ a VŠ a komunitní výcvik pracovníků  MV ČR , arteterapeutické semináře a kurzy proti vyhoření pro pedagogy.,vedení komunit problémových dětí ve Výchovných ústavech a SVP, výchovné a kariérové poradenství NÚOV.V posledních letech absolvoval výcvik v celostních smyslných masážích /tantrických/ a absolvoval řadu výcvikových sebezkušenostních a seberozvojových kurzů u Alana Lowena, Guye Barringtona a dalších.

        Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem či klienty, kteří mohou být z rodiny klienta nebo z nejbližšího společenského okolí. Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Specifikem regresní terapie je hledat a najít kořeny problémů, protože ty když se opětovně prožijí, odblokují a následně integrují , dojde k vyřešení daného problému. V sekci videa bude za pár dní  video o mé práci.

Já sám sebe vnímám spíše jako průvodce na sebeúzdravném procesu klienta.

 

V červnu 2016 mě Oxford encyklopedie zařadila do knihy Osobnosti ČR a SR